Решения акционеров

 
 
"Ёггар"  акциядорлик жамиятининг 2017  йил  18  сентябрьдаги навбатдан ташкари "Илмий техник маркази ташкил этиш" тугрисидаги  умумий  йигилиш  баёни :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Ёггар" Акциядорлик жамиятининг  28.06.2017 йилдаги  навбатдаги умумий й игилиш  йигилиш  баёни :
 
 
 
 
 
 
 
 
"Ёггар" акциядорлик жамиятининг  2017  йил  28  июнь куни утказилган 2016  йил якуни учун  утказилган навбатдаги умумий  йигилиш Карори  : http://yoggar.uz/data/uploads/poitogav-2016.pdf
 
 
 
 
 
 

Полезные ссылки