Новости и объявления

“Yoggar” AЖ акциядорлари диққатига!

“Yoggar” акциядорлик жамияти бошқаруви Сизга жамият кузатув кенгашининг 2017 йил 08– сентябр бўлиб ўтган Кузатув кенгаши мажлисининг қарорига асосан жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши хақида қарор қабул қилганлигини маълум қилади.

Жамият кузатув кенгаши қарори ижросини таъминлаш мақсадида “Yoggar” aksiyadorlik jamiyati бошқаруви Сизни жамият акциядорларининг 2017 йил 18 сентябр куни бўлиб ўтадиган навбатдан ташқари умумий йиғилишига таклиф этади. Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2017 йил 14 сентябрь ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

«Yoggar» акциядорлик жамияти  акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2017 йил 18 сентябр куни соат 12-00 да Кораколпогистон Республика, Беруний шахри, Курувчилар кўчаси, 12 – уй жамият мажлислар залида ўтказилади.            

Акциядорларнинг умумий йиғилиш қатнашчиларини рўйхатга олиш 2017 йил 18 сентябрь куни соат  10:00 да  бошланади.

  Навбатдан ташкари умумий йиғилиш    :Кун тартиби:

1) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 июлдаги ПҚ-3144-сонли қарорига асосан соя уруғчилиги, селекцияси, агротехникаси ва қайта ишлашни ривожлантириш бўйича илмий-техник марказ ташкил этиш тўғрисида.

2) Жамият Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.

3) Жамият ташкилий тузилмасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.

4) Жамият Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.

Йиғилишда кўриладиган масалалар бўйича акциядорларга тақдим этиладиган материаллар билан танишиш ёки маълумот олиш учун қуйидаги манзил/электрон почта манзили ёки телефон рақамларига мурожаат этишингиз мумкин:

Беруний шахри, Курувчилар кўчаси, 12 – уй

e-mail: beruni_aoyoggar.bk.ru.  расмий  веб.сайт : yoggar.uz

Мурожаат учун телефонлар: тел/факс (0361) 524-24-45, (+99898) 279-05-58

Йиғилишда қатнашадиган акциядорлар ўз шаҳсини тасдиқловчи ҳужжат ва ишончли вакиллар – Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

Жамиятнинг барча акциядорлари диққатига!!!

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 2014 йил 6 майда қабул қилинган янги тахрирдаги қонунининг 62-моддасига кўра акциядорлар умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг электрон почтаси орқали амалга оширилишини хисобга олиб, ўзингизни электрон почта манзилингиз хақида маълумотни жамиятнинг beruni_aoyoggar.bk.ru.  электрон почта манзилига тақдим этишингизни сўраймиз.

Жамият кузатув кенгаши.

Жамиятнинг 2016 йилдаги корпоратив бошқарув тизими мустақил консалтинг ташкилот томонидан «Коникарли" деб топилди.

Жамиятнинг 2016 йилдаги корпоратив бошқарув тизими мустақил консалтинг ташкилот томонидан «КОНИКАРЛИ» деб топилди. «Ёггар» АЖ томонидан жорий йилнинг 16 июнь куни корпоратив бошқарув...

Батафсил :http://yoggar.uz/data/uploads/ocenkakorporativ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Yog'gar» акциядорлик жамияти

акциядорларининг  барча акциядорлари диққатига!!!

 

 

«Yog'gar»   акциядорлик жамияти акциядорларининг  умумий йиғилиши 2017 йил 28  июнь куни соат 11-00 да жамиятнинг Кораколпогистон Республикаси Беруний шахри, Ахунбабаев кучаси,12-уйда жойлашган биносида ўтказилади. Акциядорларни рўйхатга олиш соат 10-00 дан бошланади.

Кун тартиби:

 

1. .«Yog'gar»  АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

2. .«Yog'gar»  АЖ санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиклаш.

 

3.«Yog'gar»  АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.

4. Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши масаласини кўриб чиқиш ва натижалари юзасидан хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

5.«Yog'gar» АЖнинг 2016 йилдаги фаолияти якуни ҳамда молия-хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш.

6.«Yog'gar»  АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.

7.«Yog'gar» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш.

8. .«Yog'gar» АЖнинг  2016 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш;

9. «Yog'gar»  АЖнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.

10.Жамиятнинг ундирилиши умидсиз бўлган дебиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқариш (ҳаражатлар ҳисобига қўшиш).

11.«Yog'gar»  Жнинг 2016 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

12.«Yog'gar»  АЖнинг 2017 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

13.Жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш.

14. «Yog'gar» АЖнинг 2016 йил якуни билан олинган соф фойдасидан бошқарув ва ишчи органлари аъзоларига (кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, ички аудит, саноқ комиссияси аъзоларига) ҳақ тўлаш, уларнинг вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорларини белгилаш.

15. Саноқ комиссияси аъзоларига  рагбатлантириш тугрисидаги низомини тасдиклаш.

16.Ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартлари низомини тасдиқлаш.

17.«Yog'gar» АЖ янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.

18.«Yog'gar» АЖ ички корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.

19.Жамият ижроия органининг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.

20. «Yog'gar»   АЖ ижроия органи раҳбарини сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш).

21. «Yog'gar» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

22.  «Yog'gar»   АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

23. .«Yog'gar»   АЖ  янги ташкилий тузилмасини тасдиклаш.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйҳати жорий йилнинг 22  июнь  ҳолатига тузилади.

Йиғилишда кўриладиган масалалар бўйича акциядорларга тақдим этиладиган материаллар билан танишиш ёки маълумот олиш учун қуйидаги манзил/электрон почта манзили ёки телефон рақамларига мурожаат этишингиз мумкин:

e-mail:   beruni_aoyoggar@bk.ru, www.yoggar.uz

Кораколпогистон Республикаси Беруний шахри, Ахунбабаев кучаси,12-уй.

Йиғилишда қатнашадиган акциядорлар ўз шаҳсини тасдиқловчи ҳужжат ва ишончли вакиллар ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

02.05.2017
Вакансия 01
Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание Кратское описание

Полезные ссылки