«Yog´gar» акциядорлик жамияти кимматли когозлари чикарилувининг амалга ошмаганлиги тугрисида.

24.01.2018г.

«Yog´gar» акциядорлик жамияти  кимматли  когозлари чикарилувининг амалга  ошмаганлиги тугрисида.

 

«Yog´gar» акциядорлик жамиятининг  2017  йил  23  январдаги   А0143-9 раками билан руйхатга олинган номинал  киймати   1 260  сум  булган  2 331 220  дона оддий акциялари жойлаштирилмаганлиги сабабли   ушбу  кимматли когозлар чикарилуви Кораколпогистон Республикаси Кимматли когозлар бозорини  ривожлантириш ва мувофиклаштириш Марказининг  2018  йил  23   январдаги   № 03/001-2018 сонли   карорига асосан амалга ошмаган деб топилди.

 

24.01.2018 йил.

Kerekli tiykarlar