“Yog'gar” акциядорлик жамияти акциядорларининг барча акциядорлари диққатига!!!

06.06.2019

“Yog'gar” акциядорлик жамияти акциядорларининг барча акциядорлари диққатига!!!

“Yog'gar” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши 
2019 йил 25 июнь куни соат 11-00 да жамиятнинг Қорақолпоғистон Республикаси, Беруний шахри, Қурувчилар кўчаси, 12-уйда жойлашган биносида ўтказилади. 

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 10-00 дан бошланади.

Кун тартиби:

1. “Yog'gar” АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

2. “Yog'gar” АЖ санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиклаш.

3. “Yog'gar” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.

4. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан жамиятни 2018 йилга бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият Бош директорининг ҳисоботини тасдиқлаш.

5. “Yog'gar” АЖнинг ривожланиш Стратегиясига эришиш бўйича 2018 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан жамият ижроия органинг ҳисоботини эшитиш

6. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.

7. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш.

8. .«Yog'gar»  АЖнинг -жамиятнинг 2019 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат хақининг энг кўп миқдорини белгилаш;

 

9. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш;

10. “Yog'gar” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.

11. “Yog'gar” Жнинг 2018 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

12. “Yog'gar” АЖнинг 2019 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

13. “Yog'gar”АЖ янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.

14. “Yog'gar”АЖ ички корпоратив ҳужжатларини янги тахрирда тасдиқлаш.

15. “Yog'gar” АЖ ижроия органининг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.

16. “Yog'gar” АЖ ижроия органи раҳбарини сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш).

17. “Yog'gar” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

18. “Yog'gar” АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

19. “Yog'gar” АЖнинг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

 

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйҳати жорий йилнинг 21 июнь ҳолатига тузилади.

Йиғилишда кўриладиган масалалар бўйича акциядорларга тақдим этиладиган материаллар билан танишиш ёки маълумот олиш учун қуйидаги манзил/электрон почта манзили ёки телефон рақамларига мурожаат этишингиз мумкин:

e-mail:beruni_aoyoggar@bk.ruwww.yoggar.uz

Қорақолпоғистон Республикаси, Беруний шахри, Қурувчилар кўчаси,12-уй.

Йиғилишда қатнашадиган акциядорлар ўз шаҳсини тасдиқловчи ҳужжат ва ишончли вакиллар ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

Тел: 0 (361) 524-93-10  :   сот. -99 899-  759- 01- 75

 

Kerekli tiykarlar