"Ёггар" акциядорлик жамияти акционерлари диккатига

18.07.2017

Кун тартиби:

 

1. .«Yog'gar»  АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

2. .«Yog'gar»  АЖ санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиклаш.

 

3.«Yog'gar»  АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.

4. Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши масаласини кўриб чиқиш ва натижалари юзасидан хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

5.«Yog'gar» АЖнинг 2016 йилдаги фаолияти якуни ҳамда молия-хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини тасдиқлаш.

6.«Yog'gar»  АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.

7.«Yog'gar» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш.

8. .«Yog'gar» АЖнинг  2016 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш;

9. «Yog'gar»  АЖнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш.

10.Жамиятнинг ундирилиши умидсиз бўлган дебиторлик қарздорликларини ҳисобдан чиқариш (ҳаражатлар ҳисобига қўшиш).

11.«Yog'gar»  Жнинг 2016 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.

12.«Yog'gar»  АЖнинг 2017 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

13.Жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш.

14. «Yog'gar» АЖнинг 2016 йил якуни билан олинган соф фойдасидан бошқарув ва ишчи органлари аъзоларига (кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, ички аудит, саноқ комиссияси аъзоларига) ҳақ тўлаш, уларнинг вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорларини белгилаш.

15. Саноқ комиссияси аъзоларига  рагбатлантириш тугрисидаги низомини тасдиклаш.

16.Ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартлари низомини тасдиқлаш.

17.«Yog'gar» АЖ янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.

18.«Yog'gar» АЖ ички корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.

19.Жамият ижроия органининг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.

20. «Yog'gar»   АЖ ижроия органи раҳбарини сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш).

21. «Yog'gar» АЖ жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

22.  «Yog'gar»   АЖ кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

23. .«Yog'gar»   АЖ  янги ташкилий тузилмасини тасдиклаш.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйҳати жорий йилнинг 22  июнь  ҳолатига тузилади.

Йиғилишда кўриладиган масалалар бўйича акциядорларга тақдим этиладиган материаллар билан танишиш ёки маълумот олиш учун қуйидаги манзил/электрон почта манзили ёки телефон рақамларига мурожаат этишингиз мумкин:

e-mail:   beruni_aoyoggar@bk.ru, www.yoggar.uz

Кораколпогистон Республикаси Беруний шахри, Ахунбабаев кучаси,12-уй.

Йиғилишда қатнашадиган акциядорлар ўз шаҳсини тасдиқловчи ҳужжат ва ишончли вакиллар ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари сўралади.

 

Usefull links