ЭЪЛОН

15.03.2018

                                                                ЭЪЛОН

          "Ёггар"  акциядорлик  жамиятининг  хурматли  акционерлари. Сизлардан  шу  кунгача   олинмаган девидендларинг  булса жамиятимизга  келиб  хисоб-китоб  килиб  олиб  кетишларингизни  сураймиз.

         Жамиятимизнинг кимматли  когозлар буйича  хисобчиси  Сейтанова   Насиба  тел  ракамига  мурожаат  килишингиз  мумкин  :   98 -279- 05- 58.

Полезные ссылки