Суш факт №6 (en)

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

“Yoggar” акциядорлик жамияти

Қисқартирилган:

“Yoggar” АЖ

Биржа тикерининг номи:*

Ygar

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Республика Каракалпакстан, г Беруний., ул. Курувчилар 12

Почта манзили:

230200 Республика Каракалпакстан, г.Беруний, ул.Курувчилар 12.

Электрон почта манзили:*

Beruni_aoyoggar.bk.ru

Расмий веб-сайти:*

www.yoggar.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

Йиллик

 

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

24..06.2022 й.

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

01.07.2022 й.

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Беруний тумани, ул.Курувчилар,12.

Умумий йиғилиш кворуми:

89,35 %

 

 

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

Ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

Сони

%

сони

%

сони

1.

“Yog'gar” АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

100

2902800

 

 

 

 

2.

“Yog'gar” АЖ санок комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиклаш.

100

2902800

 

 

 

 

3.

“Yog'gar” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.

100

2902800

 

 

 

 

4.

“Yog'gar” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан жамиятни 2021 йилга бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият Бош директорининг ҳисоботини тасдиқлаш.

100

2902800

 

 

 

 

5.

“Yog'gar” АЖнинг ривожланиш Стратегиясига эришиш бўйича 2021 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан жамият ижроия органинг ҳисоботини эшитиш

100

2902800

 

 

 

 

6.

“Yog'gar” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини эшитиш.

100

2902800

 

 

 

 

7.

“Yog'gar” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини эшитиш.

100

2902800

 

 

 

 

8.

“Yog'gar”  АЖнинг 2022 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат хақининг энг кўп миқдорини белгилаш

100

2902800

 

 

 

 

9.

“Yog'gar” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш

100

2902800

 

 

 

 

10.

“Yog'gar” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш

100

2902800

 

 

 

 

11.

“Yog'gar” Жнинг 2021 йилдаги фойда ва зарарларни тақсимлаш, жамиятнинг жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш

100

2902800

 

 

 

 

12

“Yog'gar” АЖнинг 2022 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш

100

2902800

 

 

 

 

13

“Yoggar” АЖнинг Уставини ва қуйидаги ички корпоратив хужжатларини  янги тахрирда  тасдиклансин.

100

2902800

 

 

 

 

 

“Yoggar” АЖнинг Уставини  янги тахрирда  тасдиклансин.

100

2902800

 

 

 

 

 

«Ижро органи тўғрисидаги” Низом

100

2902800

 

 

 

 

 

“Кузатув кенгаши  тўғрисидаги “ Низом

100

2902800

 

 

 

 

14

““Yog'gar” АЖ ижроия органи раҳбарини ва бошқарув органи аъзоларини сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш).

100

2902800

 

 

 

 

15

«Yog’gar» АЖ томонидан техник пахта чигитини сотиб олиш ва жамият айланма маблағларни тўлдириш мақсадида 30 000 000 000 (ўттиз миллиард) сўм миқдорида кредит олиш ва кредит таъминоти учун жамиятнинг бино-иншоотлари гаровга қўйиш бўйича йирик битимни кўриб чиқиш  тўғрисида.

.

100

2902800

 

 

 

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

“Yog’gar” АЖ акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин:

- савол ва таклифлар - 3 дақиқа.

- мунозара- 5 дақиқа.

 

2.

 Саноқ комиссияси аъзолари қуйидагича тасдиқлансин:

Санок комиссияси раиси: Қ.Шарипов, аъзолари: Б.Караев, Сейтанова Н.

 

3

“Yog’gar” АЖ кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

 

4

“Yog’gar” АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Жамият бошқарув раисининг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин.

 

5

“Yog’gar” АЖнинг ривожланиш Стратегиясига эришиш бўйича 2021 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан жамият ижроия органининг ҳисоботи тасдиклансин.

 

6

“Yog’gar” АЖ 2021 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин.

 

7

Yog’gar” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича ташқи аудиторининг ҳулосаси тасдиқлансин.

 

8

1. “AUDIT MAXIMA”МЧЖ аудиторлик ташкилотини “Yog’gar” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича Ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ХМҲС) ҳамда Миллий бухгалтерия ҳисоби стандартлари (МБҲС) асосида ташқи аудиторлик текшируви ўтказиш учун танлов ғолиби тасдиқлансин.

2. Жамият ижроия органи (Ш. Фархадов) “AUDIT MAXIMA”МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича ташқи аудиторлик текшируви хизматига тўланадиган ҳақни 15 000 000 (ўн беш миллион) сўм этиб белгилаган ҳолда шартнома тузилишини таъминлансин.

 

9

Yog’gar” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботи ишда қўллаш учун қабул қилиниб, тасдиқлансин ҳамда 2021 йил якуни бўйича Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши маълумот учун қабул қилинсин ва натижалари юзасидан хабар бериш шаклини иловага мувофиқ тасдиқлансин.

 

10

“Yog’gar”  АЖнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин.

 

11

“Yoggar” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича 45 млн 348 минг сўм миқдоридаги соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин:

  •        60 фоизи яъни 27 208 минг сўм – дивиденд тўловига ҳар бир акция  8,37 сум ;
  •         40 фоизи,яъни 18140 минг сўм – корхонанинг айланма маблағини ошириш сифатида қолдиришга йўналтирилсин.

 

Жамиятнинг 2021 йил соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона жойлаштирилган оддий ва  имтиёзли акция учун  10сум 46 тийин  миқдорида йиллик дивиденд тўлансин.

 

Ҳисобланган дивидендлар, дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин.

 

Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2022 йил 25 июнь, тугатиш санаси 2022 йил 25 август этиб белгилансин

12

Yoggar”  АЖнинг 2022 йил учун бизнес-режасини тасдиқлансин.

13

“Yoggar” АЖнинг Уставини ва қуйидаги ички корпоратив хужжатларини  янги тахрирда  тасдиклансин.

 

“Yoggar” АЖнинг Уставини  янги тахрирда  тасдиклансин.

 

«Ижро органи тўғрисидаги” Низом

 

“Кузатув кенгаши  тўғрисидаги “ Низом

14

Жамиятнинг амалдаги Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси Ш.Ф.Фархадов ҳамда бошқарув аъзолари  билан тузилган меҳнат шартномасини амал қилиш муддатини  жамият бошқарув раиси лавозимига ўрнатилган тартибда танлов ўтказилиб, Вазирлар Маҳкамаси билан келишилгунга қадар узайтирилсин.

 

 

1.Фархадов Шухрат Фархадович «Yog'gar»   АЖ  бошқарув  раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси қилиб тайинлансин.

Бошқарув  аъзоларига  :  

2.Бекимбетов Шавкат Шукуруллаевич  - бошқарув  раиси ўринбосари.

3. Шарипов Қудрат Сапарбаевич- ҳисобчи.

4. Раджапбаев Ғайратжон Шарафуддинович – бош ҳисобчи.

5. Машарипов Умиджон Атаназарович  - бош юрисконсульт.

15

«Yog’gar» АЖ томонидан техник пахта чигитини сотиб олиш ва жамият айланма маблағларни тўлдириш мақсадида 30 000 000 000 (ўттиз миллиард) сўм миқдорида кредит олиш масаласи кейинги  кузатув  кенгашларига  таклиф  киритилгунга  кадар колдирилсин

 

 

                         

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Фархадов Шухра Фархадович.


Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:


Раджапбаев Гайрат Шарафуддинович.


Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Сейтанова Насиба Анатольевна