Новости и объявления

29.11.2017
Yog'gar» акциядорлик жамияти акциядорларининг барча акциядорлари диққатига!!!
«Yog'gar» акциядорлик жамияти 2017 йил 09 декабрь куни соат 15-00 да жамиятнинг Кораколпогистон Республикаси Беруний шахри, Курувчилар кучаси, 12-уйда жойлашган биносида акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йиғилиши утказилиши тугрисида хабар килади.

Полезные ссылки